MathType – Gõ công thức toán trong Office

279
Download Mathtype, MathType 6.9, MathType 7.2 full bản quyền

Hướng dẫn sử dụng MathType

Vào Mathtype:

MathType - Gõ công thức toán trong Office

– Gõ đến Phân số: bạn sẽ ấn vào nút này để mở chức năng phân số và làm tương tự cho đến hết các phân số:

MathType - Gõ công thức toán trong Office

Từng bài toán cụ thể bạn chỉ dùng 1 lượng công thức nhất định. Ở ví dụ trên cụ thể bạn chỉ mới cần gõ phân số là khó mà thôi. Để gõ nhanh bạn để hờ chuột vào ký hiệu phân số bạn sẽ thấy có phím tắt ghi ở dưới:

MathType - Gõ công thức toán trong Office

nó ghi là Ctrl+F, có nghĩa là bạn ấn Ctrl+F thì nó sẽ ra luôn ký hiệu phân số. Đó chính là cách gõ nhanh. Nghĩa là bạn cần công thức gì thì đưa chuột vào công thức đấy và phím tắt sẽ hiện ra ở dưới, bạn ấn phím tắt ra công thức rồi điền số vào thôi.

MathType - Gõ công thức toán trong Office

1 ví dụ nữa là dấu ngoặc nhọn } ta thấy phím tắt của dấu ngoặc này như là Ctrl T, . Như vậy để gõ được ta phải gõ là Ctrl T, Shift ]

MathType - Gõ công thức toán trong Office

Vậy nếu bạn quen gõ TEX, giờ bạn muốn gõ TEX trên Mathtype thì chỉnh như sau:

1. Vào Preferences/Workspace Preferences

MathType - Gõ công thức toán trong Office

2. Bạn tích vào ô Allow TEX Language entry from the keyboard rồi ấn OK

MathType - Gõ công thức toán trong Office

Rồi gõ TEX, gõ xong ấn Enter bạn sẽ thấy công thức TEX chuyển thành hình ảnh

MathType - Gõ công thức toán trong Office

Cách gõ này rất thích hợp với ai muốn trình chiếu trên PowerPoint.

Vậy thế nếu ký tự mà bạn cần không có phím tắt trong bảng chọn Mathtype thì sao? Ví dụ như trong công thức trên thì ký tự Delta  lại không có phím tắt. Vậy ta phải đặt phím tắt cho nó. Bạn vào Edit/Insert Symbol

MathType - Gõ công thức toán trong Office

Rồi bạn chọn ký tự Delta tại ô số 1, tiếp theo ở mục 2, bạn ấn phím tắt vào ô đấy (Mình chọn phím tắt của Delta là Ctrl+Shift+D, bạn có thể đặt theo ý bạn tùy thích. Cuối cùng là ấn vào nút 3, Assign.

MathType - Gõ công thức toán trong Office

Vậy là phím tắt của Delta giờ đây là Ctrl+Shift+D, và bạn ấn phím tắt là ra Delta ngay.

Cách dùng cơ bản của Mathtype:

  1. Mở Microsoft Word
  2. Ấn phím tắt Ctrl+Alt+Q để mở Mathtype lên
  3. Gõ công thức bằng các phím tắt như đã trình bày ở trên.
  4. Sau khi gõ xong ấn Ctrl+F4 để đưa công thức vào Microsoft Word.

 

Chu Anh Tiến, Theo Diễn Đàn Toán Học

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of