Việc thao tác với máy tính bằng phím tắt tuy đơn giản nhưng mang lại trải nghiệm tuyệt vời, tăng hiệu quả, tốc độ làm việc, giảm bớt thao tác và phụ thuộc vào chuột.

  • Windows + L: Ngay lập tức khoá máy tính.
  • Windows + E: Mở My Computer duyệt tập tin.
  • Windows + D: Hiển thị màn hình Desktop.
  • Windows + Tab: Hoán đổi giữa các cửa sổ chương trình hiện hành.
  • Windows + P: Lựa chọn hiển thị giữa màn hình và máy chiếu.
  • Windows + X: Hiển thị bộ công cụ điều khiển máy tính. Điều chỉnh độ sáng màn hình, âm lượng, wifi, xem dung lượng pin laptop …
  • Windows + R: Nhập “psr.exe” rồi chọn OK: Mở chương trình ghi lại các thao tác trên màn hình. Nhập “osk”: Mở bàn phím ảo với tính năng tương tự như bàn phím thật.
  • Ctrl + Tab: Chuyển đổi qua lại các thẻ đang mở trên trình duyệt web.
  • Ctrl + W: Đóng thẻ đang duyệt.

Nếu bạn chưa từng dùng, hãy ghi nhớ 9 phím tắt này và sử dụng để thấy sự khác biệt.